מיתוג, עיצוב והקמת כנס
יריד חדשנות אורבנית בגני התערוכה

מיתוג ובניית שפה גרפית לתערוכת ״MUNI-EXPO״. תכנון והפקת הפרוייקט כללו:

פרסום, שלטי הכוונה, חומרים שיווקיים, הדפסות והקרנות.

MUNI-EXPO